W 2020 roku będziemy świętować jubileusz setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Z tej okazji Centrum Myśli Jana Pawła II wychodzi z inicjatywą konkursu kompozytorskiego na utwór chóralny do słów Jana Pawła II.

Wyniki edycji 2018

W pierwszej edycji Konkursu Kompozytorskiego JP2 nadesłano 49 prac konkursowych. Jedna praca nie spełniała warunków regulaminu. Jury w składzie: Paweł Łukaszewski – przewodniczący, Agnieszka Franków-Żelazny, Miłosz Bembinow, Bartosz Michałowski, Szymon Godziemba-Trytek podkreśliło wysoki poziom artystyczny i warsztatowy zgłoszonych utworów. Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

I NAGRODA – KATARZYNA DANEL za utwór „PRAYER TO OUR LADY OF THE DIVINE LOVE
5000 zł oraz wykonanie utworu przez Chór Centrum Myśli Jana Pawła II

II NAGRODA – MICHAŁ MALEC za utwór „PRAYER TO OUR LADY OF THE DIVINE LOVE
3000 zł oraz wykonanie utworu przez Chór Centrum Myśli Jana Pawła II

III NAGRODA – JAKUB SZAFRAŃSKI za utwór „HAIL, OH MOTHER
2000 zł oraz wykonanie utworu przez Chór Centrum Myśli Jana Pawła II

Równorzędne wyróżnienia po 1000 zł każde:
ALEKSANDRA CHMIELEWSKA za utwór „HAIL, OH MOTHER
MICHAŁ SOŁTYSIK za utwór „HOMO SINE AMORE
IVAN VRUBLEVSKYI za utwór „MODLITWA DO MARYI

Jury wskaże kompozycje, które zostaną opublikowane przez wydawnictwo Chopin University Press po koncercie laureatów.