Chór Centrum Myśli Jana Pawła II

Historia zespołu jest historią spotkania młodych ludzi, którzy w kwietniu 2005 roku postanowili poprzez świadectwo swojego życia ponieść dorobek nauczania Papieża Polaka. Misją zespołu jest przekazywanie przesłania Jana Pawła II, stąd dużą część repertuaru chóru stanowią utwory papieskie.

Chór angażuje się w różnorodne działania na rzecz lokalnych społeczności, wierząc, że śpiew jest doskonałym sposobem na wszechstronny rozwój społeczny człowieka, pomaga pozbywać się barier, uczy pracy w grupie, odpowiedzialności, troski o dobro wspólne i siebie nawzajem. Poprzez organizację corocznego projektu „PoKolędzie JP2” chór nie tylko dociera z ciepłym przesłaniem kolęd do ludzi, którzy mogą czuć się osamotnieni i  zapomniani, ale także – współpracując z innymi chórami i scholami – inspiruje do dzielenia się swoimi talentami i  radością śpiewania na co dzień.

Chór wspiera swoim uczestnictwem liczne wydarzenia kulturalne i artystyczne. Rokrocznie uczestniczy w Festiwalu Gorzkie Żale / Nowe Epifanie: w 2017 roku w Archikatedrze Warszawskiej wykonał  „Litanię do św. Jana Pawła II”. Zespół ma w swoim repertuarze zarówno wielkie dzieła oratoryjne, jak również liczne utwory a cappella. Szczególne miejsce zajmuje współczesna muzyka sakralna kompozytorów polskich, a zwłaszcza twórców młodego pokolenia. Współpracował ze znakomitymi solistami takimi jak: Andrea Bocelli, Agata Zubel, Urszula Kryger, Robert Gierlach, Tadeusz Szlenkier. Chór dotychczas nagrał dwie płyty: kolędową i kołysankową.

Pierwszym dyrygentem Chóru była Zofia Borkowska. Od sierpnia 2016 zespół pracuje pod kierunkiem Jana Krutula.

Do ostatnich sukcesów Chóru należą  ▷Grand Prix, ▷I Nagroda i nagroda specjalna za wykonanie utworu współczesnego o charakterze klasycznym („▷ Come, be my light” Zuzanny Falkowskiej) na Konkursie Music Everywhere w Gdańsku oraz III Nagroda na Konkursie Musica Vera w Toruniu.

Dyrygent

Jan Krutul

jkrutul@centrumjp2.pl
tel. +48 515 069 488

Kontakt

Chór Centrum Myśli Jana Pawła II
ul. Foksal 11
00–372 Warszawa

jkrutul@centrumjp2.pl
facebook.com/chorjp2