Konkurs

Szanowni Państwo,

W 2020 roku będziemy świętować jubileusz setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Z tej okazji Centrum Myśli Jana Pawła II wychodzi z inicjatywą konkursu kompozytorskiego na utwór chóralny a cappella do wybranych słów Jana Pawła II.

Pragniemy w ten sposób przybliżyć nauczanie papieża wśród kompozytorów młodego pokolenia, a następnie poprzez wykonanie utworów, dotrzeć do szerokiego grona słuchaczy. W ten sposób chcemy kontynuować tradycję zapoczątkowaną przez kompozytorów, takich jak Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Penderecki, Wojciech Kilar czy Włodek Pawlik, którzy w swoich dziełach inspirowali się nauczaniem Jana Pawła II.

Hasło pierwszej edycji konkursu „Jan Paweł II – syn polskiej ziemi” nawiązuje do 40 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Słowa zostały zaczerpnięte z homilii wygłoszonej na warszawskim placu Zwycięstwa 2 czerwca 1979 roku.

Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze Ziemi!… Tej Ziemi!

Wyboru najlepszych kompozycji dokona Jury, w skład którego weszli cenieni polscy kompozytorzy i chórmistrzowie – Paweł Łukaszewski, Agnieszka Franków-Żelazny, Miłosz Bembinow, Bartosz Michałowski i Szymon Godziemba-Trytek.

Podczas galowego koncertu odbędzie się prawykonanie nagrodzonych kompozycji, które wykona Chór Centrum Myśli Jana Pawła II pod kierunkiem Jana Krutula. Wskazane przez Jury kompozycje zostaną ponadto wydane drukiem przez wydawnictwo Chopin University Press w ramach specjalnej papieskiej serii i staną się atrakcyjną propozycją repertuarową dla wielu zespołów chóralnych.

Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w konkursie.

Michał Senk,
Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II