Organizatorzy

Centrum Myśli Jana Pawła II

Samorządowa instytucja kultury m. st. Warszawy, której misją jest badanie, dokumentowanie i nowatorskie upowszechnianie nauczania Jana Pawła II, ze szczególnym akcentem na pracę z młodzieżą oraz tworzenie miejsca spotkania osób zainspirowanych niezwykłym Pontyfikatem.

Strona internetowa

Partnerzy

Chopin University Press

Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina publikujące kilkanaście tytułów rocznie, m.in. podręczniki, monografie, prace i serie tematyczne prezentujące dorobek Uniwersytetu oraz wyniki poszukiwań artystycznych i działalności naukowo-badawczej

Strona internetowa

ZAiKS

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w ramach Funduszu Popierania Twórczości

Strona internetowa