Organizatorzy

Centrum Myśli Jana Pawła II

Samorządowa instytucja kultury m. st. Warszawy, której misją jest badanie, dokumentowanie i nowatorskie upowszechnianie nauczania Jana Pawła II, ze szczególnym akcentem na pracę z młodzieżą oraz tworzenie miejsca spotkania osób zainspirowanych niezwykłym Pontyfikatem.

Strona internetowa

Partnerzy

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

instytucja, której celem jest zachowanie, promowanie oraz twórcze rozwijanie duchowego i naukowego dziedzictwa Ojca Świętego, w szczególności dotyczącego dialogu między religiami i kulturami.

Strona internetowa

Chopin University Press

Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina publikujące kilkanaście tytułów rocznie, m.in. podręczniki, monografie, prace i serie tematyczne prezentujące dorobek Uniwersytetu oraz wyniki poszukiwań artystycznych i działalności naukowo-badawczej

Strona internetowa