Miłosz Bembinow

fot. W. Druszcz / J. Barcz

Urodził się 1. stycznia 1978 roku w Warszawie. Studiował kompozycję (prof. S. Moryto) i dyrygenturę (prof. A. Wit) w warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, gdzie obecnie pracuje jako adiunkt (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Otrzymał szereg nagród i stypendiów – m. in. w 2003 roku stypendium Rządu Bawarskiego na pobyt w Międzynarodowym Ośrodku Sztuki „Villa Concordia” oraz Stypendium Ministra Kultury RP „Młoda Polska” w roku 2004. W latach 2007-2008 pracował na Uniwersytecie Keimyung w Korei Południowej jako gościnny profesor kompozycji.

Dorobek twórczy Miłosza Bembinowa obejmuje zarówno utwory kameralne, orkiestrowe i oratoryjne, jak też muzykę rozrywkową i filmową. Jego kompozycje wykonywane były w większości krajów europejskich, krajach Ameryki Północnej i Południowej oraz w Azji. W ciągu ostatnich 10 lat, muzyka tego kompozytora doczekała się blisko 300 wykonań. Utwory te były także prezentowane przez rozmaite rozgłośnie radiowe i telewizyjne oraz zostały wydane na ponad 30 płytach kompaktowych. Kilka spośród tych płyt otrzymało nagrodę polskiego przemysłu fonograficznego „Fryderyk” m. in. w kategorii Muzyka Współczesna oraz Muzyka Chóralna i Oratoryjna. Album CD&DVD „Łukaszewski i Bembinow – kolędy i pastorałki” osiągnął w 2011 roku status Złotej Płyty DVD, a w roku 2013 także Platynowej Płyty DVD i Złotej Płyty CD.

Do interpretatorów muzyki Miłosza Bembinowa należą m. in. tacy artyści jak Jerzy Maksymiuk, Wiesław Ochman, Agnieszka Duczmal, Michał Dworzyński, Tomasz Strahl, Małgorzata Pańko, Paweł Gusnar, czy zespoły The King’s Singers, Kwartet Dafô, Polska Orkiestra Radiowa, Chór Teatru Wielkiego – Opery Narodowej i Polski Chór Kameralny „Schola Cantorum Gedanensis”.

Jako dyrygent Miłosz Bembinow współpracował z wieloma orkiestrami symfonicznymi i dokonał licznych prawykonań oraz nagrań utworów polskich kompozytorów muzyki współczesnej. Od 2000 roku jest kierownikiem muzycznym współzałożonej przez siebie Orkiestry Kameralnej „Forum Ensemble”. Ponadto w sezonie 2004/2005 był dyrygentem i kierownikiem muzycznym operetki Kraina Uśmiechu F. Lehára, a w sezonie 2005/2006 dyrygentem musicalu West Side Story L. Bernsteina w Teatrze Muzycznym „Capitol” we Wrocławiu.

Postać Miłosza Bembinowa ściśle wiąże się z organizacją życia muzycznego. Jest jednym z głównych inicjatorów festiwalu Uczniowskie Forum Muzyczne oraz Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego Uczniowskiego Forum Muzycznego (w 2013 roku miała miejsce XVII edycja festiwalu i XIV konkursu). W latach 2003-2007 pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Muzycznej „Jeunesses Musicales”. W latach 2008-2009 był wicedyrektorem międzynarodowego projektu Keimyung-Chopin Academy of Music w Daegu, w Korei Południowej. Do 2011 roku zaś był prezesem współzałożonej przez siebie w 2002 roku Fundacji Inicjatyw Artystycznych „Sfera Harmonii”. Obecnie jest m. in. delegatem Związku Kompozytorów Polskich do federacji European Composer and Songwriter Alliance, a także przewodniczącym Sekcji Autorów Dzieł Muzyki Poważnej w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS.