Szymon Godziemba-Trytek

W 2013 roku ukończył studia kompozytorskie II stopnia (dyplom z wyróżnieniem) w klasie Mariana Borkowskiego oraz studia w specjalności teoria muzyki w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W latach 2008-2010 studiował kompozycję u Marka Jasińskiego. W 2009/2010 roku odbył stypendium w ramach programu ERASMUS w Istituto Superiore di Studi Misicali „Achille Peri” w Reggio nell’Emilia we Włoszech, pod kierunkiem Andrea Talmelli. Absolwent Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w rodzimej uczelni (dyplom z wyróżnieniem). Od 2013 roku jest wykładowcą na wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku na stanowisku asystenta, prowadzi również wykłady z Kompozycji chóralnej oraz Muzyki chóralnej XX i XXI wieku na Podyplomowych Studiach Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w bydgoskiej Akademii Muzycznej. W sezonie artystycznym 2016/2017 był kompozytorem-rezydentem w Chórze Polskiego Radia w Krakowie (w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca).

Szymon Godziemba-Trytek jest laureatem nagród i wyróżnień w ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursach kompozytorskich, m.in.: I nagrody na XII International Composer Competition „Musica Sacra Nova 2016” w Cambridge za Beatus vir na chór mieszany a cappella (2016), I nagrody na międzynarodowym konkursie kompozytorskim EACC12 Choral Composition Award w Graz za Beati na chór mieszany a cappella (2012), III nagrodę na X Composer Competition „Musica Sacra” w Kolonii za Miserere mei Deus, miserere mei na chór mieszany a cappella (2014), III nagrody ex aequo na VII Konkursie im. Karola Szymanowskiego za Tre Episodi na orkiestrę (2013), I nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Fides et Ratio” za Salomon na chór i organy (2009), I nagrody na V Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na Chóralną Pieśń Pasyjną za O vos omnes na chór mieszany a cappella (2012), wyróżnienie na II Konkursie Kompozytorskim Opus 966 za Nox praecessit na chór mieszany a cappella (2014), wyróżnienia na XIII Konkursie Kompozytorskim im. Tadeusza Ochlewskiego za A Wanderer’s Song na chór dziecięcy (2015), laureatem V Konkursu Kompozytorskiego im. Zygmunta Mycielskiego za Wietnam na oktet wokalny (2014).

Utwory Szymona Godziemba-Trytka znalazły się w repertuarach wielu i koncertów w Polsce oraz zagranicą Jego twórczość była rejestrowana oraz emitowana min. przez Drugi Program Polskiego Radia oraz BBC Radio 3.

Kompozycje Szymona Godziemba-Trytka zostały opublikowane przez wydawnictwa krajowe (Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego) i zagraniczne (Schott Music w Mainz,  Helbling Verlag w Innsbrucku oraz Carus-Verlag w Stuttgarcie). Mecenat nad twórczością kompozytora dwukrotnie sprawowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca (Etnos, Magnificat). W 2017 roku był jednym z pięciu kompozytorów pierwszej edycji programu promocji twórczości młodych kompozytorów XXI wieku „Muzyka Naszych Czasów” prowadzonego przez Stowarzyszenie Akademia Imienia Krzysztofa Pendereckiego oraz Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Twórca uhonorowany został nagrodami i stypendiami artystycznymi, w tym:
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2017-2019),  Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej (2012), Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia (2012), Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów (2013), Stypendium Fundacji Grazella w dziedzinie muzyki (2013), I miejscem w plebiscycie Rumaki 2013 organizowanym przez Grupę Kapitałową Makrum S.A. za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i godne reprezentowanie województwa kujawsko-pomorskiego w kraju i na świecie